SHERBIMET

_

MISIONI

_

“MISIONI” ynë është të kontribuojmë në RRITJEN e kompanive të krijuara në shtetin shqiptar.
Kjo lloj pune është e mundur falë njohurive të tregut, rregulloreve, metodave të sakta të afrimit, marrëdhënieve me organet qeveritare dhe me mjediset më të kualifikuar industriale dhe tregtare, duke ofruar një sërë shërbimesh që marrin në konsideratë ne 360° nevojat e kompanive italiane duke u ofruar atyre një mundesi  për të hyrë në Shqipëri. Krijuar për të zhvilluar njohuri te reja në proceset organizative, prodhimit, marketingut dhe shitjes Consultrade Company operon me një qëllim të pajtimit rezultatet dhe objektivat, kënaqësinë e klientit dhe përfitimin e kompanisë, duke filluar nga strategjitë e biznesit, deri në planifikimin dhe menaxhimin e projekteve inovative të komunikimit te integruara dhe me marrdheniet me publikun, nga hapja e fillimit të aktiviteteve në Shqipëri dhe jashtë saj deri tek organizimi i eventeve. Ai gjithmonë propozon një afrim strategjike, me integrimin e metodave dhe hapësirave për të aktivizuar dhe përsosur proceset delikate të komunikimit të kompanive dhe institucioneve. Misioni përcakton rolin e biznesit, pra të gjitha këto veprimet e nevojshme për të arritur vizionin.

POR ÇFARË NDRYSHIMI KA NGA VIZIONI?

Të mbështesim kompanitë dhe territoret duke ofruar shërbime dhe zgjidhje për krijimin e vlerës dhe realizimin e rritjes së qëndrueshme

Roli në ndryshim i menaxhimit dhe llogaritarit tradicional të bankës, shihni këto dy segmente që kërkojnë ekspertizë dhe përmbajtje këshilluese të biznesit.

STRATEGJIA DHE MENAXHIMI është çelësi.