Puna jone

Puna jonë

Puna jonë e përditshme së bashku me sipërmarrësin përfshin financimin, investimet dhe shërbimet për të mbështetur proceset e inovacionit teknologjik me qëllim të bashkimit të botëve të kërkimit, teknologjisë dhe ndërkombëtarizimit për të krijuar vlera për kompaninë. Ne e ndihmojmë kompaninë në adresimin e nevojave specifike të prodhimit dhe organizimit në rast të transformimeve të brendshme, nga ardhja e instrumenteve të reja deri te proceset e ndërkombëtarizimit.

  • Business developer
  • Financime te subvencionuara dhe alternative
  • Studime të fizibilitetit dhe hulumtim të tregut
  • Konsulence per import-export
  • Konsulence administrative dhe dhe fiskale
  • Trainim menaxherial
  • Menaxher i inovacionit