Social & Market Research

Social & Market Research

Të njohësh konsumatorin për të planifikuar biznesin:
Si bashkohet konsumatori?
Si bashkëvepron me proceset kulturore dhe sociale?
Si bëhet subjekt i mendimit dhe konsumit? Consultrade Company njeh rëndësinë e fazës së hulumtimit analitik si një bazë mbi të cilën do të zhvillohen zgjidhje inovative për marketing dhe qasje në treg. Në dispozicion të klientëve Consultrade ofron një qasje ndaj hulumtimit të integruar me konsulencën dhe metodologjitë e zyrtarizuara dhe rigoroze në përpunimin dhe interpretimin e të dhënave.
Hulumtimi i realizuar sot mbi objektin e interesit të menjëhershëm është ndriçuar nga sekuencat historike, kërkimet e skenarëve, krahasimet e krahasimeve dhe bëhet një mjet konkretisht operacional për kompaninë, për institucionin, për organizatën: i përshtatshëm për marrjen e vendimeve, drejtimi i rreziqeve, strategjitë e të ushqyerit.