Menaxher Inovacioni

Menaxher Inovacioni

Inovacioni është çelësi për të qenë konkurues. Consultrade Company ndihmon kompanitë të gjejnë mjetet e duhura, hartimin dhe testimin e produkteve ose shërbimeve të reja, por edhe struktura të ndryshme organizative ose mënyra të reja për t’iu afruar tregut, duke ofruar shërbime inovative jo të disponueshme në treg të afta për të ndikuar në efikasitetin, strukturën dhe mbi organizimin e ndërmarrjes.