Menaxher Exporti

Menaxher Exporti

Për proceset e ndërkombëtarizimit të kompanive shqiptare për të tregtuar produkte “MADE IN ALBANIA” në të gjithë botën, ne ofrojmë shërbime të përkohshme këshillimi me profesionistë të specializuar në zonat e vendit të synuar, duke menaxhuar në mënyrë efektive ndjekjet në tregun vendor, direkt nga zyra jonë e huaj për:

  • Hapja e një tregu të ri ndërkombëtar
  • Ripozicionimi i markës ndërkombëtare
  • Nisja e linjës së re të biznesit
  • Import-eksport
  • Hulumtimi i tregut
  • Hapja e Zyrave Përfaqësuese

E njejta procedure kryhet edhe per bisneset e huaja qe duan te shvillojne aktivitetin e tyre ne vendin tone.