ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η εταιρεία Consultrade Company προσφέρει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Αλβανίας ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ανάπτυξη των έργων καινοτομίας τους.

Οποιαδήποτε τοπική εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει με το δίκτυό μας για:

– αναζήτηση τεχνολογικών συνεργατών (για πώληση ή απόκτηση τεχνολογίας ή τεχνικών γνώσεων) ή εμπορικών εταίρων,

– να αποκτήσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα κεφάλαια που διαθέτει η ΕΕ ·

– να επωφεληθούν από την υπηρεσία για τη διάδοση ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις προσκλήσεις της ΕΕ, να υποστηρίξουν την αναζήτηση ξένων εταίρων και να βοηθήσουν στην προετοιμασία προτάσεων για ερευνητικά έργα, ιδίως για εταιρείες που προσανατολίζονται στη βιομηχανική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία