ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το να γνωριζεις τις αναγκες του καταναλωτη με σκοπο τον προγραμματισμο της επιχειρησης: 

Πώς συμφιλιωνεται ο καταναλωτής;

Πώς αλληλεπιδρά με τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαδικασίες; 

Πώς γίνεται το θέμα της σκεψης και της κατανάλωσης;

Η Consultrade Company αναγνωρίζει τη σημασία της φάσης της αναλυτικής έρευνας στην οποία θα αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για το μάρκετινγκ και την πρόσβαση στην αγορά.

Στη διαθεση των πελατών Η εταιρεία Consultrade προσφέρει μια ερευνητική προσέγγιση ολοκληρωμένη με συμβουλευτικές υπηρεσίες και τυποποιημένες και αυστηρές μεθοδολογίες επεξεργασίας και ερμηνείας των δεδομένων.

Η έρευνα που διεξήχθη σήμερα σχετικά με το αντικείμενο άμεσου ενδιαφέροντος φωτίζεται από ιστορικές ακολουθίες, αναζητήσεις σεναρίων, συγκριτικές συγκρίσεις και γίνεται ένα συγκεκριμένο λειτουργικό εργαλείο για την εταιρεία, το ίδρυμα και τον οργανισμό: κατάλληλο για λήψη αποφάσεων, καθοδήγηση των κινδύνων, στρατηγικές διατροφής