ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Για εμας το άτομο είναι το κέντρο της επιχείρησης: 

μαθήματα, συναντήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

Εξασφαλίζουμε κάθε ανάγκη κατάρτισης: διαχειριστές, νέους επιχειρηματίες, συνεργάτες και υπαλλήλους με διευθυντικές λειτουργίες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

 • εκπαιδευση των πρωτων διαχειριστων στην εκπόνησή και η αξιολόγηση των επιδόσεων τους
 • διαδραστικη αλληλεπίδραση  με τη Διοίκηση της Εταιρείας για ανάλυση των περιθωρίων του προσωπικού.
 • Δημιουργία εταιρικών μαθημάτων πάνω στις αρχές και τις επιχειρησιακές πτυχές της Συμβουλευτικής και Ελέγχου της Διοίκησης.
 • Προετοιμασία επιμέρους στόχων απόδοσης και ανάλυση των αποκλίσεων από το σχέδιο.
 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης επικεντρώνονταν πάντα στις επιχειρήσεις.
 • Εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης χρόνου, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, Ηγεσία και ομαδική εργασία.
 • Δυνατότητα απόκτησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικης εκδοσης για τα σχέδια εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε εταιρείες που έχουν μία ή περισσότερες ανάγκες για:

 • Αύξηση των πωλήσεων: ανοιγμα ενός αποτελεσματικού και ενεργού εμπορικού πνεύματος στην εταιρεία, στο δίκτυο πωλήσεων και στη διανομή.
 • Προστατεύστε τις τιμές: διαφοροποιήστε την προσφορά σας από αυτή των ανταγωνιστών σας για να υπερασπιστείτε τα περιθώρια κέρδους σας.
 • Αντιμετωπίζοντας τις αλλαγές: ξεπερνώντας τις αναδιοργανώσεις και τις μεταβάσεις σε ολοένα και πιο ανταγωνιστικές και ταχύτερες αγορές.
 • Παροχή κινήτρων στο προσωπικό: ανάπτυξη αίσθησης συμμετοχής στην εταιρεία για αύξηση της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης για επίτευξη αποτελεσμάτων.
 • Βελτίωση της ομαδικής εργασίας και της οργάνωσης: δημιουργία καλύτερων εσωτερικών συνεργειών για την καλύτερη εστίαση στην προσέγγιση των αγορών.
 • Διατήρηση του χαμηλου κόστου: επικεντρωνεται στις προτεραιότητες δράσης για να μειώσετε τις δυσλειτουργίες και να μειώσετε το κόστος.
 • Ανάπτυξη της διαχείρισης: μετακίνηση από λειτουργικό / εκτελεστικό ρόλο σε διαχειριστικό ρόλο για ενοποίηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων.