ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε στους πελάτες μας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική(προταση για την επιλογή του καταλληλότερου εταιρικού ρόλου για τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη
 •  Συμβολή και βοήθεια για την προετοιμασία καταστατικών, μετοχικών σχέσεων και μοντέλων διακυβέρνησης κατά τη πρωιμη φάση εκκίνησης και των αλλαγών τους κατά τη διάρκεια της συνήθους διαχείρισης εταιρειών
 • Βοήθεια στην εκτέλεση των εταιρικών υποχρεώσεων του διοικητικού οργάνου ή στην συνέλευσης των μετόχων
 • Συμβουλές και ενίσχυση για δράσεις μετοχικού κεφαλαίου (αυξήσεις, μειώσεις κ.λπ.)
 • Σχέσεις μεταξύ μετόχων και συμφωνίες μετοχικων σχεσεων
 • Εφαρμογή και διοικηση των σχέσεων με επιχειρηματικα κεφαλαια, 
 • Άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπευσης .
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια σε έκτακτες πράξεις: αναδιάρθρωση, εταιρικές αναδιοργανώσεις, ρευστοποιήσεις, εισφορές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μετασχηματισμοί, διαιρέσεις, ενοικιάσεις επιχειρήσεων, πώληση εταιρειών
 • Ληψη αποφασης των ιταλικων και των ξενων εταιρειων στα γραφεια τους.
 • Προετοιμασία και αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στην Κ.Δ.Α.Α για εγγραφές, παραλλαγές, καταθέσεις κοινωνικών εγγράφων, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών και θεώρηση
 • Συλλογή και ηλεκτρονική μετάδοση μοντέλων F24 για λογαριασμό πελατών
 • Απελευθέρωση της έξυπνης κάρτας για ηλεκτρονική υπογραφή
 • Μητρώο αρχείων κτηματολογίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη για έργα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και συντηρησης-προστασία έργων.